ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

..бусад

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд чуулна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр түншлэлийн хамтын  ажиллагааг идэвхижүүлж, тэдний өвөрмөц хэрэгцээнд түшиглэн аливаа нийгмийн харилцаанд  ялгаваргүйгээр тэгш оролцуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой “Таны  оролцоог бид дэмжье” аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ээлжит чуулганыг 2015 оны 04 сарын 22-23-ны өдрүүдэд Булган суманд зохион байгуулна.


Мөн “Хамтдаа хөгжье-3” хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн
чуулган 2015 оны 04-сарын 23-ны өдөр ХГБХХ-ийн урлагийн зааланд зохион байгуулах гэж байна.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүн

    © 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.