ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

..бусад

Зөрчлийн тухай хуулийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Зөрчлийн тухай хуулийн сургалтыг сумын ИТХ-ын ажлын албатай хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтыг НЗАХМэргэжилтэн Н.Юмчинрагчаа, ХХМэргэжилтэн Д.Одонтунгалаг, Улсын бүртгэгч А.Бат-Ирээдүй, Хэв журмын цагдаа Соронзон-Од, БОХУБайцаагч Д.Дөлгөөнтамир, Татвар хураагч Э.Жаргал, МЭХУБайцаагч О.Дөлгөөн нар чиглэл бүрийнхээ дагуу зөрчлийн тухай хуулийн нийтлэг зөрчлүүдийг танилцууллаа. Сургалтанд оролцсон хүмүүсийн дунд сургалтыг хэрхэн ойлгосныг сорих АХА тэмцээн зохион байгууллаа. АХА тэмцээний шагналыг ивээн тэтгэсэн ИТХ-ын ажлын албаныхандаа талархал илэрхийлье

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүн

    © 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.