ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

..бусад

Булган аймгийн ИТХ-ын дарга М.Оюунбатаар ахлуулсан ажлын хэсэг цаг үеийн ажлаар Сайхан суманд ажиллаа.

        Сумдад цаг үеийн ажлаар ажилласан ажлын хэсэг Сайхан суманд 2017.01.09-ний өдөр ажиллалаа. 

   Ажлын хэсэг аймгийн Засаг дарга З.Батзоригийн баталсан удирдамжийн дагуу 5 ерөнхий чиглэлээр ажиллаа. 

     Манай бүх сумын төр, төсвийн байгууллагууд дээр чиглэл тус бүрээр шалгасан. Үүний дагуу холбогдох мэргэжилтэн, албан хаагч нарт зөвлөн туслах үйл ажиллагаа явууллаа. 

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүн

    © 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.