ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

..бусад

ОНХСангийн хөрөнгөөр 35 сая төгрөгний өртөг бүхий "Орон нутгийн судлах танхим"-ыг ашиглалтанд өглөө.

2016 онд ОНХСангийн хөрөнгөөр 35 сая төгрөгний өртөг бүхий "Орон нутгийн судлах танхим"-ыг сумын иргэдийн хамтарсан "Бүтээл" бүлэг барьж 2016 оны 11 сарын 09-ний өдөр ашиглалтанд хүлээлгэн өглөө. 2015 онд "Дөрвөн түмэн адууны баяр"-ын үеэр Сайхан сумыг "Алтангадас" одонгоор шагнасныг хүндэтгэлийн туг, одонгийн хамт Орон нутгийн судлах танхимд гадуулан өглөө. 

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүн

    © 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.