ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

..бусад

Орон нутгийн сонгууль явагдаж дуусан шинэ Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нар томилогдлоо.

2016 оны орон нутгийн ээлжит сонгууль 10 дугаар сарын 19-ний өдөр явагдаж дууссан. Сумын ИТХ-ын анхдугаар хуралдааныг 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр хийж Сумын ИТХ-ын даргаар Даваадорж овогтой Сансар-Очир, сумын Засаг даргаар Дашдаваа овогтой Дорждагва нар сонгогдлоо.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүн

    © 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.