ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

..бусад

2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МАЛ АМЬТНЫ ТООЛЛОГО 12 САРЫН 7-НД ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛНЭ.

Мал, тэжээвэр амьтдын 2019 оны жилийн эцсийн тооллого улсын хэмжээнд 12-р сарын 7-оос эхлэнэ. Өмчийн бүх хэвшлийн мал тэжээвэр амьтдын жилийн эцсийн тооллогыг дээрх өдрөөс эхлэн нийт 10 хоногийн хугацаанд зохион байгуулах бөгөөд Сайхан сумын хувьд 6 багт төрийн албан хаагчид томилогдон ажиллана. Ингэхдээ нийт 8 чиглэлд 998 малчин өрхийн малыг тоолно. Энэ үеэр малчдад төрийн үйлчилгээ үзүүлэх, төр засгаас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэрүүдийг танилцуулах, мэдээлэл судалгаа, санал хүсэлт хүлээн авах ажлууд хийгддэг. Тооллогын комиссын зүгээс малын тоог үнэн зөв гаргаснаар дараа дараагийн үйл ажиллагаануудад ач холбогдолтой гэдгийг сануулж тооллогын хуулийн хугацаанд малчид малаа ойрхон бэлчээх, тооллогын комисс малын тоог нүдээр үзэж үнэн бодит гаргах зэрэг санамжийг өгч байна ЗДТГазар

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүн

    © 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.