ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Танилцуулга

2017-01-09 09:09:11

ТАНИЛЦУУЛГА

Овог: Дашдаваа

Нэр: Дорждагва

Төрсөн он: 1957 он

Боловсрол: Дээд

Мэргэжил: Мал зүйч, улс төр судлаач, багш

Төгссөн сургууль: Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг дахь техникум, Намын дээд сургууль

Ажлын туршлага:

 • 1979-1981 онд Цэргийн албан хаасан
 • 1982 оноос Сайхан суманд Малзүйч
 • 1984 оноос сумын захиргааны нарийн бичгийн дарга, АХШ хороон дарга, Засаг даргын орлогч, Тамгын газрын дарга, Сумын Засаг даргаар ажиллаж байсан.
 • 2009 оноос худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр “Шимт цөнгөрөг” ХХКомпани байгуулж, бизнес эрхэлж байна.
 • 2016 оноос сумын Засаг даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Сонгуульт ажил:

 • Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч
 • Монгол ардын намын хорооны тэргүүлэгч гишүүн

 

  Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

  Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

  Үр дүн

  © 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.