ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Танилцуулга

2017-01-06 17:46:39

Сайхан сумын Эрүүл мэндийн төвийн товч танилцуулга

             Эрхэм зорилго: Үйлчлэх хүрээний хүн амд эрүүл мэндийн анхан шатны болон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг жигд тасралтгүй чанартай хүртээмжтэй үзүүлснээр хүн амын өвчлөл эндэгдэлийг бууруулахад оршино.

        Алсын хараа: Сайхан сумын нутаг дэвсгэр дээр эрүүл мэндийн болон нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахдаа мэргэжлийн өндөр ур чадвар, ёс зүйтэй эмнэлгийн мэргэжилтнээр хангаж, зөв оновчтой менежментийг хөгжүүлэн ажиллана.

Бүтэц орон тоо: ЭМТ-ийн дарга Б.Мөнхтуяа

                         Их эмч Д.Хишигт

                         Их эмч Д.Загдсүрэн

                         Статистикч бага эмч Б.Тогооч

                         Аргазүйч бага эмч Д.Жавзандулам

                         Эх баригч бага эмч Ж.Нэргүй

Багийн эмч нар : 1-р баг Б.Гүндэгмаа

                          2-р баг Б.Оюун-Эрдэнэ

                           3-р баг Н.Очгэрэл

                           6-р баг Ц.Одончимэг

      Ахлах сувилагч –Т.Алтансүх

      Лаборант /нярав/-Б.Эрдэнэчимэг

      Вакцинатор сувилагч/ариутгагч /-Ж.Жаргалсайхан

      Ээлжийн сувилагч нар: Т.Оюунтуяа

                                          У.Бадамханд

                                          Д.Саранчимэг

                                          Ж.Нямдаваа

Үйлчлэгч нар: Б.Ганчимэг

                     Ж.Уранчимэг

                     Д.Эрдэнэзаяа

         Жолооч Б.Орхон

           Тогооч Т.Сумьяадорж

    Сантехникч Т.Монголбаяр

    Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүн

    © 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.