ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

          Соёлын төвийн хамт олон 2017 онд албан байгууллага, баг, аж ахуй нэгжтэй хамтран ажиллах уриалга гаргасан. Энэ ажлын хүрээнд 2017 оны 01 дүгээр сард ЗДТГазартай хамтран ажиллахаар дарга С.Лувсанцоодолд 01 сарын 02-ны өдөр хүсэлтээ гардууллаа. Тус ажлаар хүүхэд залуучууд, иргэд албан байгууллагын хамтын харилцаа бэхжиж, оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршино.

    Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүн

    © 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.