ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

Хуудас:  1  ( 6 мэдээ )

САЙХАН СУМ СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ 8-Р САРД БОЛОХ ТУЛ СОНИРХСОН ИРГЭДИЙН ТӨСЛИЙГ БАЙНГА ЗДТГ-т ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА.

  Сайхан суманд ой цэвэрлэгээний огтлолт 300 м.куб хийгдэх ёстой тул  мод бэлтгэлийн мэргэжлийн байгууллага холбогдоно уу? Утас: 95223795, 88020102

  Дэлгэрэнгүй ..

  2017-01-09 09:47:02

  Хуудас:  1  ( 6 мэдээ )

  Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

  Үр дүн

  © 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.